Home / Pertubuhan / Keahlian

Keahlian

KEAHLIAN

1)      Ahli Biasa

  1. Keahlian biasa adalah terbuka kepada semua bekas anggota kumpulan Lembaga Tabung Haji

2)      Ahli Bersekutu

  1. Suami atau isteri bekas anggota kumpulan Lembaga Tabung Haji yang telah menjadi ahli biasa
  2. Ahli Bersekutu adalah tidak layak memegan sebarang jawatan atau mempunyai hak mengundi.
  3. Ahli seumur hidup adalah ahli biasa yang bayar yuran seumur hidup

3)       Tiap- tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli yang terdapat sekarang. Permohonan hendaklah disertakan dengan yurang wang yang jumlahnya mengikut peruntukan dan hendaklah dibuat melalui Setiausaha yang akan mengemukakan permohonan itu kepada Jawatankuasa. Hanya Jawatankuasa sahaja mempunya kuasa melulus atau menolaj kuasa melulus atau menolak sebarang permohonan menurut budi bicaranya tanpa sebarang sebab.

4)      Tiap-tiap permohonan yang permohonannya telah diluluskan sebagaimana yang tersebut dahulu akan dibenarkan masuk sebagai seorang ahli Pertubuhan ini dan akan berhak terhadap semua keistimewaan keahlian daripada tarikh dia diterima sebagai seorang ahli.

Scroll To Top